Selv av sin neste blir den fattige hatet, mange er de som elsker den rike. Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser medynk med de fattige. De som tenker ut ondt, farer alltid vill, de som har godt i sinne, møter godhet og troskap

 
Salomos ordspråk 14,20-22