For Herren hører på de fattige, han forakter ikke sine egne når de er fanger.

 
Salmene 68,14