Han som straffer drap, glemmer ikke; han husker de hjelpeløses skrik.

 
Salmene 9,13