For han står ved den fattiges høyre side og hjelper ham mot dem som dømmer.

 
Salmene 109,31