For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt; så vennlig var du mot meg.

 
1. Mosebok 33,10