Men dere, søsken: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett og godt!

 
2.Tessaloniker 3,13