Den fattige blir ikke glemt for alltid, de hjelpeløses håp er ikke tapt for alle tider.

 
Salmene 9,19