Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte, han frelste ham fra alle trengsler.

 
Salmene 34,7