Den barmhjertige gagner seg selv, den som er grusom, gjør seg selv ondt. Den urettferdige vinner en lønn som svikter, den som sår rettferd, får lønn som varer.

 
Salomos ordspråk 11,17-18