For jeg reddet den fattige som ropte om hjelp, den farløse som ingen hjelper hadde. Den forkomne velsignet meg, jeg fikk enkens hjerte til å juble. Rettferd var klærne jeg kledde meg i, rettsinn var som kappe og turban. Jeg var øyne for den blinde og føtter for den lamme. Jeg var far for de fattige og gransket saken for dem jeg ikke kjente.

 
Jobs bok 29,12-16