Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ og gjør ikke det jeg sier?

 
Jesus i Evangeliet etter Lukas 6,46