Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper.

 
Salmene 72,12