En venn viser alltid kjærlighet, en bror er født til å hjelpe i nød.

 
Salomos ordspråk 17,17