Har jeg nektet fattige det de ønsket, slukket gløden i enkers øyne? Spiste jeg alt brødet selv så ikke farløse fikk mat? Nei, fra jeg var ung, har jeg vært som en far for dem, fra første stund tok jeg meg av enker. Kunne jeg se folk bukke under fordi de ikke hadde klær, at den fattige manglet noe å kle seg med? Velsignet han meg ikke for varm ull fra lammene mine? Har jeg løftet hånden mot en farløs når jeg så at jeg fikk medhold i retten?

 
Jobs bok 31,16-21