For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.

 
Galaterne 5,14