Den som jager etter rettferd og godhet, finner liv og rettferd og ære.

 
Salomos ordspråk 21,21