Sylvi Listhaug på FrP-møte, 2009.

 

– Hva syns du egentlig om et multikulturelt samfunn?

– Det har med balanse å gjøre. Det vi ser nå, er at det kommer folk til Norge med et annet verdisyn. De har et annet syn på kvinner, likestilling, ytringsfrihet og de demokratiske idealene Norge har. Om det kommer veldig mange som mener andre ting enn det vi gjør, og vi ikke lykkes i å få dem til å bli en del av det som er vårt verdigrunnlag, så vil det utfordre oss. Derfor er det viktig at man tilpasser seg de verdiene vi har her, når man kommer til Norge. Hvis ikke bør man ikke komme hit. For her er det likestilling…

Sylvi Listhaug i intervju i Dagsavisen, 23. januar 2016.